Skutki darowizny z poleceniem mogą dotyczyć osób trzecich

ofiara i polecenie owo dwa odrębne tytuły opodatkowania i nawet
jeśli nie ma podatku odkąd darowizny, owo jest odkąd nabycia tytułem polecenia –
wyjaśniło resort Finansów w związku z wyrokami Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II…

Skutki darowizny z poleceniem mogą dotyczyć osób trzecich

ofiara i polecenie owo dwa odrębne tytuły opodatkowania i nawet
jeśli nie ma podatku odkąd darowizny, owo jest odkąd nabycia tytułem polecenia –
wyjaśniło resort Finansów w związku z wyrokami Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II…